Tillgänglighet

Öppettider

Du kan besöka Geopark Indalsälven året om, men vintertid kan det vara svårt att ta sig fram på grund av snö. Alla geoparkens faciliteter är då stängda.

Fysisk tillgänglighet

I Geopark Indalsälven finns ett antal besöksmål vilka varierar i tillgänglighet. Merparten av besöksmålen finns i en naturmiljö längs Indalsälven.

Hur vi arbetar med tillgänglighet

Geopark Indalsälven ska vara en besöksplats för så många som möjligt och vi arbetar ständigt med att förbättra tillgängligheten. Arbetet sker i samarbete med personer med funktionsnedsättning. Vi har kommit en bit på vägen men är långt ifrån klara.

Om du har frågor inför ett besök eller idéer om hur vi kan öka den fysiska tillgängligheten i geoparken är du välkommen att mejla oss på info@geoparkindalsalven.se. Vi tar även tacksamt emot förslag på hur denna webbplats kan göras mer tillgänglig.

Ledstång av rep ner mot Indalsälven i Döda fallet. Foto: Peter Ladan.

Tillgängligheten i Stugun

Solsidan

Parkering: Vid besöksmålet.

Terräng: Platt gräs-/sandmark, träramp.

Framkomlighet: Tester visar att det går att ta sig fram på området med rullstol. Sevärdheten kan även upplevas från parkeringe.

Rast-/sittplatser: På området finns några öppna rastplatser med bord och bänkar, en vindskyddad plats med bänkar och en eldstad. Alla rast- och sittplatser har fin utsikt över besöksmålet och Indalsälven.

Toalett: Saknas. Närmaste universaltoalett finns på Stuguns busstation ca 450 m från besöksmålet. Öppettider.

Information: Skyltar med svensk och engelsk text samt QR-koder till webbplatsen finns på området.

LÄS MER

Stugun turistinfo

Parkering: Vid besöksmålet.

Terräng: Platt gräsplan och asfalt.

Framkomlighet: Tester visar att det går att ta sig fram på området med rullstol. Sevärdheten kan även upplevas från parkeringen.

Rast-/sittplatser: På området finns många öppna rastplatser med bord och bänkar samt en eldstad. Alla rast-/sittplatser har fin utsikt över besöksmålet och Indalsälven.

Toalett: Saknas. Närmaste universaltoalett finns på Stuguns busstation ca 200 m från besöksmålet. Öppettider.

Information: På turistbyrån (öppen sommartid) finns broschyrer. Skylt med svensk och engelsk text samt QR-koder till webbplatsen finns på området.

LÄS MER

Nornan

Parkering: Stor precis invid besöksmålet.

Terräng: Platt grusplan.

Framkomlighet: Tester visar att det går att ta sig fram på området med rullstol. Sevärdheten kan upplevas på nära håll från parkeringen utan att man behöver stiga ur bilen.

Rast-/sittplatser: Rast-/sittplatser saknas vid besöksmålet, men finns vid de närliggande besöksmålen Stugun turistinfo och Solsidan samt inne i tätorten Stugun.

Toalett: Saknas. Närmaste universaltoalett finns på Stuguns busstation ca 300 m från besöksmålet. Öppettider.

Information: Skylt med svensk och engelsk text samt QR-koder till webbplatsen finns på området.

LÄS MER

Stuguns hembygdsgård

Stuguns hembygdsförenings webbplats

Information: På hembygdsgården finns broschyrer på svenska och engelska.

Stuguberget

Om Stuguberget på Naturkartan

Information: Saknas på platsen

Tillgängligheten i Krångede

Bäckerhällan

Parkering: Vid besöksmålet men på motsatta sidan av riksväg 87.

Terräng: Asfalterad parkering och platt gräsplan.

Framkomlighet: Sevärdheten är en vägskärning längs riksväg 87. Vi rekommenderar att du betraktar den på avstånd och inte korsar den högt trafikerade vägen. Tester visar att det går att ta sig fram på området med rullstol.

Rast-/sittplatser: Vid parkeringen finns ett par öppna rastplatser med bord och bänkar där du har utsikt över sjön Gesunden.

Toalett: Saknas. Närmaste universaltoalett finns på Hammarstrands busstation. Toaletten är öppen dagtid på vardagar.

Information: Skyltar med svensk och engelsk text samt QR-koder till webbplatsen finns på området.

LÄS MER

Stadsberget

Parkering: Vid besöksmålet, på flera ställen längs Stadsberget.

Terräng: Plan skogsväg.

Framkomlighet: Du kan köra bil längs Stadsberget på den smala skogsvägen och det går att se och uppleva det sevärda i Stadsberget på platsen från bilen på nära håll. Tester visar att det går att ta sig fram på skogsvägen med rullstol.

Rast-/sittplatser: På området finns flera öppna rastplatser med bord och bänkar, en eldstad och ett vindskydd. Från alla rast-/sittplatser har du utsikt över sjön Gesunden eller Indalsälven.

Toalett: Saknas. Närmaste universaltoalett finns på Hammarstrands busstation. Toaletten är öppen dagtid på vardagar.

Information: Skyltar med svensk och engelsk text samt QR-koder till webbplatsen finns på området.

LÄS MER

Forsnacken

Parkering: På riksväg 87 med ett 20-tal trappsteg ned till besöksmålet.

Terräng: Kuperad skogsmark, spänger och trätrappa.

Framkomlighet: Från parkeringen går en trappa med ett 20-tal trappsteg ned till sevärdheten som ligger vid Indalsälven. Därifrån kan du vandra cirka 800 meter längs älven på en kuperad skogsstig.

Rast-/sittplatser: Vid sevärdheten finns flera öppna rastplatser med bänkar och bord och en eldstad. Från alla rast-/sittplatser har du utsikt över Indalsälven.

Toalett: Saknas. Närmaste universaltoalett finns på Hammarstrands busstation. Toaletten är öppen dagtid på vardagar.

Information: Skylt med svensk och engelsk text samt QR-koder till webbplatsen finns på området.

LÄS MER

Getryggen

Parkering: Vid foten av åsryggen Getryggen.

Terräng: Skogsmark, -väg.

Framkomlighet: Från parkeringen går en stig något hundratal meter upp till toppen av Getryggen. Därifrån fortsätter stigen några kilometer mestadels plant men branta backar förekommer. Stigen har bitvis fin utsikt över Indalsälven.

Rast-/sittplatser: Saknas.

Toalett: Saknas. Närmast universaltoalett finns på Hammarstrands busstation. Toaletten är öppen dagtid på vardagar.

Information: Skyltar med svensk och engelsk text samt QR-koder till webbplatsen finns bland annat vid parkeringen.

LÄS MER

Koviken

Parkering: Vid besöksmålet.

Terräng: Grusväg.

Framkomlighet: Sevärdheten är en några hundra meter lång vägskärning som ligger på andra sidan vägen från parkeringen sett.

Rast-/sittplatser: Saknas.

Toalett: Saknas. Närmaste universaltoalett finns på Hammarstrands busstation. Toaletten är öppen dagtid på vardagar.

Information: Skylt med svensk och engelsk text samt QR-koder till webbplatsen finns på området.

Övrigt: De geologiska fenomenen kan vara svåra upptäcka här.

LÄS MER

Krångede museum

Krångede kraftverksmuseums webbplats

Information: På museet finns broschyrer på svenska och engelska.

Tillgängligheten i Ammerån – Böle

Döviken – Zorbcenter

Parkering: Vid besöksmålet.

Terräng: Grus- och skogsvägar. Plana sand- och gräsytor.

Framkomlighet: Det sevärda på platsen kan du uppleva från parkeringen vid Indalsälven.

Rast-/sittplatser: Ett flertal öppna rastplatser med bord och bänkar finns bland annat på plana ytor vid parkeringen vid Indalsälven.

Toalett: Saknas. Närmaste universaltoalett finns på Hammarstrands busstation. Toaletten är öppen dagtid på vardagar.

Information: Skyltar med svensk och engelsk text samt QR-koder till webbplatsen finns på området.

LÄS MER

Ammerån Våle

Parkering: Några hundra meter från besöksmålet.

Terräng: Skogsterräng.

Framkomlighet: Från parkeringen går du på en flera kilometer lång, kuperad skogsstig längs Ammerån. Det sevärda på platsen kan du inte uppleva från parkeringsplatsen.

Rast-/sittplatser: Någon enstaka bänk finns längs Ammerån.

Toalett: Saknas. Närmaste universaltoalett finns på Hammarstrands busstation. Toaletten är öppen dagtid på vardagar.

Information: Skyltar med svensk och engelsk text samt QR-koder till webbplatsen finns på området.

LÄS MER

Böle-Hoo utsiktsplats

Om Böle-Hoo på Naturkartans webbplats

Information: Saknas på platsen.

LÄS MER

Tillgängligheten i Hammarstrand – Pålgård

Ragunda gamla kyrka

Parkering: Vid besöksmålet och den närliggande Ragunda nya kyrka.

Terräng: Grusade gångar, gräsmark.

Framkomlighet: Från Ragunda nya kyrkas parkeringar går grusade gångar ned till besöksmålet som omges av gräsmark. Tester visar att det går att ta sig fram på området och in i kyrkans entré med permobil.

Rast-/sittplatser: Nära sevärdheten vid Indalsälven och på kyrkogården finns bänkar och sittplatser.

Toalett: Handikappanpassad toalett finns vid Ragunda (nya) kyrka. Toaletten är alltid öppen.

Information: Skylt med svensk och engelsk text samt QR-koder till webbplatsen finns på området.

LÄS MER

Prästberget 1

Parkering: På skogsväg vid foten av berget drygt 150 m från sevärdheten.

Terräng: Grusväg, skogsmark.

Framkomlighet: Från parkeringen går du drygt 150 meter på en kuperad stig upp på berget till sevärdheten. Därifrån kan du fortsätta vandringen knappt 1 km på stigen som leder tillbaka till startplatsen.

Rast-/sittplatser: Längs skogsstigen uppe på berget finns en utsikts- och grillplats med utsikt över Indalsälven.

Toalett: Saknas. Närmaste handikappanpassade toalett finns vid Ragunda (nya) kyrka. Toaletten är alltid öppen.

Information: Skyltar med svensk och engelsk text samt QR-koder till webbplatsen finns på området.

LÄS MER

Hannmyrkullen

Parkering: Vid besöksmålet.

Terräng: Asfalterad väg, grusväg och kuperad skogsterräng.

Framkomlighet: För att se och uppleva sevärdheten samt ta del av skriftlig information krävs att du går cirka 100 meter på en kuperad skogsstig. Därifrån har du överblick över besöksmålet. Du kan även betrakta Hannmyrkullen på avstånd från den asfalterade vägen som leder fram till den.

Rast-/sittplatser: Saknas

Toalett: Saknas. Närmaste handikappanpassade toalett finns vid Ragunda kyrka. Toaletten är alltid öppen.

Information: Skylt med svensk och engelsk text samt QR-koder till webbplatsen finns på området.

LÄS MER

Ragunda hembygdsgård

Ragunda hembygdsförenings webbplats

Information: På hembygdsgården finns broschyrer med svensk och engelsk text om geoparkens alla besöksplatser.

Tillgängligheten i Hammarstrand – Ragunda

Prästberget 2

Parkering: Knappt 200 meter från besöksmålet vid riksväg 87 och Indalsälven. Besöksmålet och parkeringen ligger på motsatta sidor av vägen.

Terräng: Platt gräsmark och asfalterad parkering vid Indalsälven.

Framkomlighet: Vi rekommenderar att du betraktar Prästberget på avstånd då det är förenat med livsfara att korsa riksväg 87.

Rast-/sittplatser: Flera öppna rastplatser med bord och bänkar finns på parkeringen vid Indalsälven.

Toalett: Saknas. Närmaste universaltoalett finns på Hammarstrands busstation. Toaletten är öppen dagtid på vardagar.

Information: Skyltar med svensk och engelsk text samt QR-koder till webbplatsen finns på parkeringsplatsen.

LÄS MER

Remmarna

Parkering: Knappt 300 meter från besöksmålet.

Terräng: Stenig, kuperad skogsstig, platt grus- och gräsplan.

Framkomlighet: Från parkeringen går du cirka 300 meter på en smal, stenig och kuperad skogsstig fram till sevärdheten som ligger vid Indalsälvens strandkant. Tester visar att det kan vara svårt att ta sig fram till sevärdheten med permobil.

Rast-/sittplatser: Några bänkar finns nära sevärdheten där du har utsikt över Indalsälven.

Toalett: Saknas. Närmaste universaltoalett finns på Hammarstrands busstation. Toaletten är öppen dagtid på vardagar.

Information: Skyltar med svensk och engelsk text samt QR-koder till webbplatsen finns på området.

LÄS MER

Trätojordsbacken

Parkering: Finns i närheten bland annat ett 50-tal meter från besöksmålet.

Terräng: Gräsmark.

Framkomlighet: Från parkeringen går du ett 50-tal meter på plan gräsmark till sevärdheten som ligger vid foten av en höjd. Tester visar att det går att ta sig fram till besöksmålet med permobil. Sevärdheten kan inte ses från parkeringen.

Rast-/sittplatser: Saknas på platsen men finns i närheten, i centrala Hammarstrand.

Toalett: Saknas. Närmaste universaltoalett finns på Hammarstrands busstation. Toaletten är öppen dagtid på vardagar.

Information: Skyltar med svensk och engelsk text samt QR-koder till webbplatsen finns på området.

LÄS MER

Kullstabergets utsiktsplats

Parkering: Uppe på Kullstaberget 300 meter från besöksmålet.

Terräng: Kuperad skogsväg/-mark.

Framkomlighet: Från parkeringen går en skogsväg med rötter och stenar 300 meter fram till besöksmålet. Det går inte att beundra utsikten från parkeringsplatsen.

Rast-/sittplatser: Saknas.

Toalett: Saknas. Närmaste universaltoalett finns på Hammarstrands busstation. Toaletten är öppen dagtid på vardagar.

Information: Skylt med svensk och engelsk text samt QR-koder till webbplatsen finns på området.

LÄS MER

Lillkvarnbäcken

Parkering: Vid besöksmålet som ligger vid Indalsälvens strandkant.

Terräng: Plant sand- och gräsområde. Skogsväg som leder fram till besöksmålet.

Framkomlighet: Parkeringen, besöksmålet och sittplatser är placerade på en och samma plats.

Rast-/sittplatser: Vid besöksmålet finns en eldstad med bänkar och utsikt över Indalsälven.

Toalett: Saknas. Närmaste universaltoalett finns på Hammarstrands busstation. Toaletten är öppen dagtid på vardagar.

Information: Skylt med svensk och engelsk text samt QR-koder till webbplatsen finns på området.

LÄS MER

Kånkback

Parkering: Vid besöksmålet om skogsvägen som leder dit är torr, annars ett par hundra meter längre bort.

Terräng: Skogsmark, -väg.

Framkomlighet: Från parkeringen har du utsikt över sevärdheten. Om marken är mycket blöt kan du behöva parkera några hundra meter från besöksmålet och gå sista biten på en skogsstig/-väg.

Rast-/sittplatser: Saknas.

Toalett: Saknas. Närmaste universaltoalett finns på Hammarstrands busstation. Toaletten är öppen dagtid på vardagar.

Information: Skylt med svensk och engelsk text samt QR-koder till webbplatsen finns på området.

LÄS MER

Getgrottan

Parkering: På väg 323 några hundra meter från besöksmålet.

Terräng: Asfalterad parkering, skogsterräng.

Framkomlighet: Från parkeringen korsar du vägen och går sedan på en några hundra meter lång, kuperad skogsstig med stenar och rötter upp till besöksmålet som ligger på en höjd.

Rast-/sittplatser: I Getgrottans öppning finns ett par sittbänkar.

Toalett: Saknas. Närmaste universaltoalett finns på Hammarstrands busstation. Toaletten är öppen dagtid på vardagar.

Information: Skyltar med svensk text och QR-kod finns vid besöksmålet.

LÄS MER

Tillgängligheten i Döda fallet

Döda fallet

Länsstyrelsen om tillgängligheten i Döda fallet

Information: I geoparkens besökscenter finns broschyrer och annan slags information. Skyltar med svensk och engelsk text samt QR-koder till webbplatsen finns på området, både centralt i Döda fallet och längs naturstigen.

LÄS MER

Tillgängligheten i Bispgården

Geologistigen

Parkering: Drygt 100 meter från stigens startplats vid Hotell Älggårdsberget.

Terräng: Skogsstig.

Framkomlighet: Den 5,6 kilometer långa stigen har en höjdskillnad på 119 meter.

Rast-/sittplatser: Bänkar finns vid en avstickare från stigen.

Toalett: Saknas. Närmaste universaltoalett finns på Bispgårdens busstation. Toaletten är öppen vardagar på dagtid.

Information: Broschyr om geologistigen kan finnas där stigen börjar. Broschyrer om geoparken finns vid det närliggande Skogsmuseet.

LÄS MER

Fors skogskyrkogård

Parkering: Vid besöksmålet och Fors kyrka.

Terräng: Grus- och gräsgångar.

Framkomlighet: Dödisgropen ligger strax innanför kyrkomuren. Du kan se den från gångar på området. Det går att ta sig fram på gångarna med rullstol.

Rast-/sittplatser: Saknas

Toalett: Saknas. Närmaste universaltoalett finns på Bispgårdens busstation. Toaletten är öppen vardagar på dagtid.

Information: Skylt med svensk och engelsk text samt QR-kod till webbplatsen finns på området.

LÄS MER

Meåfallet

Länsstyrelsens webbplats

Information: Saknas på platsen.

Fors hembygdsgård

Fors hembygsförenings webbplats

Information: På hembygdsgården finns broschyrer på svenska och engelska.

Skogsskolemuseet

Skogsskolemuseets webbplats

Information: På Skogsskolemuseet finns broschyrer på svenska och engelska.

Arboretum

Arboretums webbplats

Information: På det närliggande Skogsskolemuseet finns broschyrer på svenska och engelska.

Rulla till toppen