Remmarna

Världsberömda lervarv

I början av 1900-talet var forskare i Ragunda för att bestämma tidpunkten för den senaste istidens slut. Det kunde de göra här vid Remmarna genom att studera lager av lera, lervarv, som strömmande vatten fört hit ända från den tid då inlandsisen smälte. Ragundas lervarv har utnämnts till ett av hundra betydelsefulla geologiska arv i världen.

Inlandsisens smältvatten förde hit sand och lera

För 20 000 år sedan låg inlandsisen flera kilometer tjock ovanpå det som i dag är Sverige. Så småningom smälte inlandsisen. Geologerna vet inte helt säkert, men Ragunda blev förmodligen isfritt för ungefär 10 000 år sedan.

När inlandsisen smälte forsade smältvatten ut i den Östersjövik som då sträckte sig in i Indalsälvens dalgång. På den tiden var Sverige djupt nertryckt av isen och Östersjön hade en annan utbredning än i dag.

Smältvattnet förde med sig sand och lera som la sig på sjöns botten. Ett ljust, lite tjockare lager byggdes upp på sommaren och ett mörkt, lite tunnare på vintern. Lagren blev olika tjocka beroende på om det var en torr eller regnig sommar eller om det var kallt eller varmt.

Processen upprepades varje år tills inget material från isavsmältningen längre nådde hit. Då hade landet höjts och Östersjön dragit sig tillbaka. Kvar i området fanns Ragundasjön.

Varv med olika kornstorlek vid Remmarna. Foto: Souleiko Abdi Olade.

De Geer och hans ”ler-jungar” beräknade tiden för istidens slut

Gerard De Geer var en berömd professor i geologi vid Stockholms universitet. I början av 1900-talet kom han med sina medarbetare, ”ler-jungar”, till Ragunda för att räkna lager av lera, lervarv, och ta reda på tidpunkten då istiden tog slut. Han visste att Ragundasjön hade tömts på vatten 1796 och att lervarven därför var lätta att se.

Det översta lagret var från 1796 när sjön tömdes och det understa lagret var ungefär 7 000 år gammalt. Eftersom lervarven är unika kunde de jämföra lager från den gamla sjöbottnen med motsvarande lager på andra platser, där de kunde räkna ytterligare lervarv bakåt i tiden.

Genom dessa mätningar kom de fram till att istiden borde ha tagit slut i Ragunda för ungefär 12 000-13 000 år sedan. Numera tror geologer att isen var borta från området senare, för ungefär 10 000 år sedan.

Lervarv i Ragunda vid 1900-talets början. Källa: Svenska Turistföreningen.

1 av 100 geologiska arv

Ragundas lervarv har valts ut som 1 av 100 geologiska arv i världen av stor betydelse för utvecklingen av geologisk vetenskap och förståelsen för jordens historia. Utnämningen gjordes av IUGS, International Union of Geological Sciences hösten 2022. IUGS är en av världens största vetenskapliga organisationer. De representerar över en miljon geovetare från mer än 120 medlemsländer.


Mer information

Tema Vetenskapligt genombrott

The First 100 IUGS Geological Heritage Sites


Fler bilder från platsen

Strandpromenad vid utställning där man kan se varv av olika kornstorlek. Foto: Lovis Uhlgrén.
Utsikt över Indalsälven och Vättaberget från Remmarna. Foto: Lovis Uhlgrén.
Utsikt över Indalsälven och bron i Hammarstrand vid Hammarforsen. Foto: Katarina Söderlund.

Besöksmål i närheten


Praktisk information

Tillgänglighet

Se Tillgänglighet.

Aktiviteter

Gå en promenad längs Indalsälven. Se även Aktiviteter i Ragunda.

Mat och dryck

Närmaste mataffär, fik och matställe finns i Hammarstrand. Se även Mat och dryck i Ragunda.

Boende

Saknas på platsen, men olika alternativ finns i närområdet. Se Boende i Ragunda.

Hitta hit

SWEREF 99 TM N: 6 999 624 E: 568 473
WGS84 N: 63,119471° E: 16,357442°

Rulla till toppen