Organisation

Ägare och förvaltare

Geopark Indalsälven AB ansvarar för underhåll och utveckling av geoparken.
Företaget ägs av Ragunda kommun, Jamtli samt Ragunda, Fors och Stuguns hembygdsföreningar.

Hållbarhet

Vi arbetar aktivt för en hållbar besöksnäring och förvaltning av de geologiska naturvärden som vi vill lyfta fram för allmänheten. Vi förvaltar även platser som inte lämpar sig för besökare, men som klassas som geologiskt intressanta.

FN:s 17 hållbarhetsmål genomsyrar hela verksamheten. De verktyg vi använder oss av är UNESCO World Heritage Sustainable Tourism Toolkit.

FN:s 17 hållbarhetsmål.
Rulla till toppen