Nornan

Jättelika stenblock

Vid Nornan ser du jättelika stenblock. Hur kom de dit? Förmodligen bröts de loss från något berg och fördes bort av inlandsisen. När isen smälte och en ispropp som täppt till Lit-issjön lossnade, forsade enorma vattenmassor med full kraft rakt mot den här platsen. Vattnet spolade bort allt fint jordmaterial. Kvar blev stora stenar och stenblock.

Isfritt för 10 000 år sedan

För 20 000 år sedan låg inlandsisen flera kilometer tjock ovanpå det som i dag är Sverige. Så småningom smälte isen. Geologerna vet inte helt säkert men isen hade förmodligen försvunnit från Ragunda för ungefär 10 000 år sedan.
Under isavsmältningen var många dalgångar och sjöar fortfarande igenproppade av is. En av de sjöarna var Lit-issjön strax utanför Stugun.

Exempel på hur en inlandsis kan se ut. Västantarktisk inlandsis. Foto: Professor Martin Jakobsson, Stockholms universitet.

Smältvatten förde bort lättare material

När isproppen i Lit-issjön sedan lossnade forsade enorma vattenmassor med full kraft genom landskapet. Vid Stugun, där Indalsälven är smalare, trycktes vattnet ihop och farten ökade. Vattenmassorna spolade bort lättare material som grus och sand och nötte ner till berggrunden. Kvar blev renspolade större stenar och stenblock som vattnet inte orkade föra med sig. Vid Getgrottan och Döda fallet kan du se fler jättelika stenblock och vid Döviken – Zorbcenter kan du se stora områden av sand som förts dit av smältvatten.

Stenblock vid Nornan. Foto: Katarina Söderlund.

Ragundastenar på drift

Geologer har hittat stenar från Ragunda i norra Nederländerna och Tyskland. Hur kom de dit? Med bil eller båt? Nej, det var inlandsisen som förde dem med sig när den rörde sig söderut. När isen smälte sjönk stenarna till marken.


Mer information

Tema Istid

Besöksmål på Tema Istid


Fler bilder från platsen

Jättelika stenblock vid bebyggelse vid Nornan. Foto: Lovis Uhlgrén.
Jättelikt stenblock vid bebyggelse vid Nornan. Foto: Lovis Uhlgrén.
Jättelika stenblock i skogsparti vid Nornan. Foto: William Sigurdsson.

Besöksmål i närheten


Praktisk information

Tillgänglighet

Se Tillgänglighet.

Aktiviteter

Vandra på Stugubergetleden eller någon annan av Stuguns vandringsleder. Se även Aktiviteter i Ragunda.

Mat och dryck

Närmaste matställe, fik och mataffär finns i Stugun. Se även Mat och dryck i Ragunda.

Boende

Saknas på platsen, men olika alternativ finns i närområdet. Se Boende i Ragunda.

Hitta hit

SWEREF 99 TM N: 7 004 143 E: 530 292
WGS84 N: 63,165250° E: 15,601444°

Rulla till toppen