Getryggen

Åsrygg skapad av isälvsmaterial

Högt uppe på Getryggen vandrar du på slingrande stigar med bitvis fin utsikt över Indalsälven. Denna åsrygg bildades för drygt 10 000 år sedan när senaste inlandsisen smälte, men vid en tidpunkt då isavsmältningen tog en paus och isen stod stilla här ett tag. Smältvatten forsade fram i en tunnel genom isen och lämnade efter sig grus, stenar och sand. Tunnelns form gav åsen den toppiga strukturen som ser ut som en getrygg.  

Isfritt för 10 000 år sedan

För 20 000 år sedan låg inlandsisen flera kilometer tjock ovanpå det som i dag är Sverige. Istäcket över Antarktis ger en bild av hur en inlandsis kan se ut.

Så småningom smälte inlandsisen. Geologerna vet inte helt säkert, men isen hade förmodligen försvunnit från Ragunda för ungefär 10 000 år sedan.

Västantarktisk inlandsis. Foto: Professor Martin Jakobsson, Stockholms universitet.

Isälv i tunnel förde hit stenar, grus och sand

När isen smälte som mest forsade enorma vattenmassor med full kraft genom landskapet. Vid Getryggen skapade smältvatten från isen en isälv som gick i en tunnel genom isen.

I isälven forsade inte bara vatten utan även stora mängder av grus, sten och sand som vattnet plockade med sig på vägen. Så länge vattnets hastighet var hög orkade vattnet transportera stora mängder isälvsmaterial fram till iskanten. Tyngre partiklar, som sten och grus, avlagrades strax intill älvmynningen. Sand, som är lättare, studsade framåt.

Tyngre material la sig på botten och lättare ovanpå

Det grövsta materialet, sten och grus, avlagrades först. Allt eftersom isen smälte och iskanten försköts uppströms avlagrades lättare material som sand ovanpå.

Under en period gjorde isen ett längre uppehåll här i sin avsmältning. Då strömmade mycket smältvatten med material på en och samma plats. På så sätt kunde en större ås bildas.

Istunnel. Illustration: Katarina Söderlund.

Lösbrutna isblock bildade dödisgropar och dödissjöar

Smältvattnet från inlandsisen rann genom Tjärnviksdalen väster om Getryggen. Där finns ett antal dödisgropar och dödissjöar, som är vattenfyllda dödisgropar. En dödisgrop är en håla i marken som uppstått genom att ett isblock brutits loss från inlandsisen och bäddats in i det material som den smältande isen lämnat efter sig, exempelvis sand och grus. Materialet stelnade kring isbiten och när den sedan smälte bildades där en grop lika stor som det tinade isblocket.

Vid Fors skogskyrkogård kan du se ännu en dödisgrop.

Dödissjö nära Getryggen. Foto: Peter Ladan.

Mer information

Tema Istid

Besöksmål på Tema Istid


Fler bilder från platsen

Utsikt över Indalsälven från åsryggen Getryggen. Foto: Katarina Söderlund.
Stig upp mot Getgryggen. Foto: William Sigurdsson.
Slingrande naturstig uppe på Getryggen. Foto: Katarina Söderlund.

Besöksmål i närheten


Praktisk information

Tillgänglighet

Se Tillgänglighet.

Aktiviteter

Vandra uppe på Getryggen på en cirka 3 km slingrande stig med bitvis fin utsikt över Indalsälven. Se även Aktiviteter i Ragunda.

Mat och dryck

Saknas på platsen. Se istället Mat och dryck i Ragunda.

Boende

Saknas på platsen, men olika alternativ finns i närområdet. Se Boende i Ragunda.

Hitta hit

SWEREF 99 TM N: 7 001 738 E: 554 734
WGS84 N: 63,140786° E: 16,085848°

Rulla till toppen