Koviken

Gränsland mellan äldre berggrund och yngre magmakammare

Vid Koviken går gränsen mellan den 1 900 miljoner år gamla berggrunden i väster och Ragundas 1 500 miljoner år gamla magmakammare i öster. Kammarna bildades av smälta bergmassor, magmor, som pressade sig upp från jordens inre och samlades några kilometer under jordytan. Där hårdnade de och bildade bergarter. Sedan dess har allt som fanns ovanpå kammarna vittrat sönder och eroderat bort och du kan se in i dem.

Koviken del av magmakammare

Koviken är en del av samma magmakammare som flera andra av geoparkens besöksmål, exempelvis Bäckerhällan. Om du ser ut över sjön Gesunden ser du Bäckerhällan i gränslandet mellan den flackare och äldre berggrunden västerut och det mer oroliga landskapet med många kullar österut. Det ger dig en känsla för hur stor magmakammaren är.

I magmakammaren kan du se olika geologiska fenomen och bergarter. Här är de inte lika tydliga och enkla att upptäcka som vid andra besöksmål i geoparken exempelvis Stadsberget, Forsnacken, Prästberget 1 och Trätojordsbacken.

Vy över gränslandet mellan den äldre berggrunden i väster och yngre magmakammare i öster. Foto: Peter Ladan.
Magmamingling. Foto: Peter Ladan.
Magmatisk breccia. Foto: Peter Ladan.
Magmatisk breccia. Foto: Katarina Söderlund.
Rapakivigranit. Foto: Katarina Söderlund.

1 900 miljoner år gammal berggrund

Den 1 900 miljoner år gamla berggrunden består av sediment som avsatts på botten av ett hav under många hundra miljoner år. Materialet till sedimenten kom från vulkaniska bergarter och äldre graniter som fanns i omgivningen. Det vittrade ner till grus, sand och lera som floder och vindar tog med sig ut i havet.

På havsbotten bildades milstjocka lager av sediment. När sedimentlagren blev allt tjockare pressades de ihop av sin egen vikt. Till slut omvandlades sedimenten till bergarter.  


Mer information

Tema Kontinentaldrift

Besöksmål på Tema Kontinentaldrift


Fler bilder från platsen

Sjön Gesunden med äldre berggrund i bakgrunden. Foto: Lovis Uhlgrén.
Vy över gränslandet mellan den äldre berggrunden i väster och yngre magmakammare i öster. Foto: Peter Ladan.
Rapakivigranit. Foto: Peter Ladan.

Besöksmål i närheten


Praktisk information

Tillgänglighet

Se Tillgänglighet.

Aktiviteter

Inga särskilda på platsen. Se istället Aktiviteter i Ragunda.

Mat och dryck

Saknas på platsen. Se istället Mat och dryck i Ragunda.

Boende

Saknas på platsen, men olika alternativ finns i närområdet. Se Boende i Ragunda.

Hitta hit

SWEREF 99 TM N: 7 000 066 E: 551 804
WGS84 N: 63,126214° E: 16,027202°

Rulla till toppen