Hannmyrkullen

Bergkulle med rasbrant

För 240 miljoner år sedan hade jorden rört sig så att Sverige låg ungefär där Sydfrankrike ligger i dag. Klimatet var hett och vårt land var täckt av öken. Väderförhållandena gjorde att det vittrade i sprickor i berggrunden. Sprickorna gröptes ur till djupa dalar. Kvar av den gamla berggrunden blev 200-300 meter höga bergkullar som Hannmyrkullen.

Bergkullar uppstod när sprickor i berg gröptes ur till dalar

För 200-100 miljoner år sedan tillhörde Sverige superkontinenten Pangea. Vårt land låg på sydligare breddgrader och var täckt av öken. Många dinosaurier var anpassade för att leva i ett torrt klimat och kanske vandrade flockar av dessa skräcködlor omkring i Ragundadalen på den tiden.

Det torra, varma klimatet gjorde att det började vittra i sprickor i den platta bergytan, peneplanet. Vittringen gröpte ur sprickorna till dalar. De hårdare delarna av berggrunden bevarades i rundade eller toppiga bergkullar. Så uppstod bergkullandskapet.

Utsikt över mellansvenska bergkullandskapet. Foto: Katarina Söderlund.

Peneplan – en platt bergyta

I dag utgörs peneplanet i geoparksområdet av topparna på de höga bergkullarna. På andra platser kan peneplanet se annorlunda ut. Det beror på att bergytan utsatts för olika händelser.

I jordytan finns områden eller större block, stenblock, som kan röra sig uppåt eller neråt, rakt eller i vinkel, mot eller ifrån varandra på grund av rörelser i jordens inre. Ett block som skjuts upp kommer att utsättas för en snabbare och kraftigare erosion än ett block som trycks ner och exempelvis skyddas av lösa avlagringar till exempel i ett hav.

Peneplanet som vi ser till exempel i Västergötland, där Platåbergen ”vilar” på peneplanet, var skyddat mot erosion av ett hav under lång tid. Den svårvittrade bergarten diabas låg på toppen av bergen och skyddade mer lättvittrade bergarter från erosion. Det gjorde att restberg blev kvar. I Ragunda fanns däremot inget sådant skydd utan svaga zoner kunde vittra ner och bilda det kulliga landskapet.

Bergssluttning med lösgjorda stenar

Högt uppe på Hannmyrkullen ser du en rand av stenar. De har fallit ner från det fasta berget när det vittrat. Det steniga området kallas rasbrant eller talusbrant.

Talusbrant på Hannmyrkullen. Foto: Katarina Söderlund.

Fakta – vittring

Vittring är en process som mekaniskt och kemiskt bryter ner bergarter till mindre partiklar, exempelvis sten, grus och sand. Processen pågår ständigt och påverkar alla bergytor. 

Klimatet och bergets egenskaper påverkar

Hur snabbt en bergart vittrar beror dels på klimatet, dels på bergartens egenskaper.

Vittring sker långsammare i nordligare trakter än i sydligare, där klimatet är varmt och fuktigt. Berg vittrar även på grund av påverkan av vind.

Olika mineral är olika motståndskraftiga mot vittring. Även texturen, det vill säga hur dessa mineral sitter i förhållande till varandra, och kornstorleken har betydelse. Eftersom bergarter är uppbyggda av mineral står de mot vittring i olika grad.

Exempel på vittring

Ett exempel på vittring är när vatten i en bergspricka fryser till is och bryter sönder berget. Det kallas frostsprängning.

Ett annat exempel är när solens uppvärmning av ett berg under dagen följt av nattens avkylning skapar spänningar som till slut får berget att sprängas i stycken. En sådan vittring är vanligast i ökenlandskap och kan ha påverkat Ragundaområdet då Sverige låg på en sydligare breddgrad med hett klimat för 240 miljoner år sedan.

Vittring på Hannmyrkullen. Foto: Katarina Söderlund.

Vittring uppstår även när lavar som lever på stenar bryter ner dessa genom att utsöndra syra.

Utsatta bergväggar vittrar också som ett resultat av en direkt avskalning.


Mer information

Tema Landskap

Besöksmål på Tema Landskap


Fler bilder från platsen

Utsikt över Ragundas bergkullandskap från Kullstaberget. Foto: Katarina Söderlund.
Utsikt över Ragundas bergkullandskap. Foto: William Sigurdsson.
Närbild på grusvittring. Foto: Katarina Söderlund.

Besöksmål i närheten


Praktisk information

Tillgänglighet

Se Tillgänglighet.

Aktiviteter

Vandra på Pålgårdsleden. Se även Aktiviteter i Ragunda.

Mat och dryck

Sommartid är Ragunda hembygdsgård öppen. Där serveras lunch och fika. Närmaste mataffär finns i Hammarstrand. Se även Mat och dryck i Ragunda.

Boende

Saknas på platsen, men olika alternativ finns i närområdet. Se Boende i Ragunda.

Hitta hit

SWEREF 99 TM N: 6 999 055 E: 571 160
WGS84 N: 63,113846° E: 16,410444°

Rulla till toppen