Trätojordsbacken

Magmakammare i centrala Hammarstrand

Trätojordsbacken är festplatsen mitt i Hammarstrand. Här uppträdde världsberömda kändisar som Abba och Hep Stars på 60- och 70-talet. Än i dag ordnas konserter och festkvällar på platsen som sägs ha fått sitt namn efter två grannfruar som alltid trätte om markgränser. Här kan du se in i en 1 500 miljoner år gammal magmakammare.

Magma från jordens inre bildade magmakammaren

Magmakammaren bildades av smälta bergmassor, magmor, som pressade sig upp från jordens inre. När de inte lyckades ta sig längre upp i jordskorpan samlades de några kilometer under jordytan. Där, i magmakammaren, svalnade och hårdnade magmorna och bildade olika bergarter.

Sedan dess har allt som fanns ovanpå magmakammaren vittrat sönder och eroderat bort och du kan se rakt in i den. Att kunna göra det är unikt för Ragunda.

Magmakammaren vid Trätojordsbacken. Foto: Katarina Söderlund.

Smält berg blev röd granit och mörk gabbro

Det som är speciellt i hela Ragunda är att två smältor tog sig upp hit samtidigt, men var för sig, för 1 500 miljoner år sedan. Magmorna hade helt olika sammansättning och betedde sig därför också olika.

När magmorna så småningom svalnade och stelnade bildade de bergarter. Den ena smältan var röd och bildade granit, den andra var mörk och bildade gabbro.  

Smälta bergmassor. Illustration: Katarina Söderlund.

Pulser av magma fyllde magmakammaren

Pulser av varm magma fortsatte att fylla på magmakammaren underifrån en tid, ungefär som i en lavalampa. Magma som redan hade stelnat kunde då värmas upp och bli flytande igen. Magmorna påverkade varandra i omgångar och bildade olika mönster beroende på om de var flytande samtidigt eller inte. Gabbro och granit smälter vid olika temperaturer, jämför is och choklad till exempel, och gabbro är flera hundra grader varmare i smält form än granit. Skillnaden i temperatur gjorde att de inte blandades helt med varandra överallt.

Stelnade bergmassor. Illustration: Katarina Söderlund.

Magmatisk breccia – kantiga bitar av gabbro i granit

Det hände att gabbromagman hade börjat stelna eller kallnat helt innan en ny puls av varm granitmagma trängde upp och smältorna möttes. Då bröts gabbron sönder i kantiga block. Det kallas magmatisk breccia.

Om en nästan helt stelnad granit träffade på en puls av het gabbro kan graniten ha blivit lite stekt av gabbron. Fenomenet syns som en vit kant runt graniten.

Magmatisk breccia vid Trätojordsbacken. Foto: Katarina Söderlund.

Magmamingling – ”kuddar” av gabbro i granit

På många ställen bildades runda former, som liknar kuddar, av gabbron i graniten. Det hände när båda magmorna var delvis flytande samtidigt. Fenomenet har sitt namn efter engelskans magma mingling.

Kuddarna finns på den här platsen men du ser och upptäcker dem lättare vid andra besöksmål som till exempel Stadsberget och Prästberget 1.

alt=""
Magmamingling och magmatisk breccia vid Trätojordsbacken. Foto: Peter Ladan.

Vittring nöter ner berg

Berg nöts hela tiden ner av exempelvis sol, vind och vatten. Det innebär att bergytor ständigt ändras.

Vid Trätojordsbacken kan du se tecken på att berget vittrar sönder och att olika bergarter vittrar olika mycket. I gränsytan där gabbro möter granit kan du på vissa ställen se att gabbron har nötts ner mer än graniten. Det beror bland annat på att de båda bergarterna innehåller mineral som vittrar olika lätt. Kvarts är generellt ett mineral som inte är så lättvittrat.

alt=""
Vittring vid Trätojordsbacken. Foto: Katarina Söderlund.

Granit tåligt mot vittring

Granit innehåller mycket kvarts vilket gör att den inte vittrar lika lätt som andra bergarter som till exempel gabbro. Undantaget är rapakivigranit där texturen och det faktum att den innehåller en kalciumrik typ av mineralet fältspat (plagioklas) gör att den vittrar lättare.


Mer information

Tema Kontinentaldrift

Besöksmål på Tema Kontinentaldrift


Fler bilder från platsen

Bergvägg med strukturer av granit och gabbro. Foto: Katarina Söderlund.
Närbild på en åder med bland annat kvarts i magmakammaren. Foto: Katarina Söderlund.
Närbild på en åder med bland annat kvarts i magmakammaren. Foto: Katarina Söderlund.

Besöksmål i närheten


Praktisk information

Tillgänglighet

Se Tillgänglighet.

Aktiviteter

Inga särskilda på platsen. Se Aktiviteter i Ragunda.

Mat och dryck

Närmaste mataffär, fik och matställe finns i Hammarstrand, se Mat och dryck i Ragunda.

Boende

Saknas på platsen, men olika alternativ finns i närområdet. Se Boende i Ragunda.

Hitta hit

SWEREF 99 TM N: 6 998 383 E: 568 070
WGS84 N: 63,108412° E: 16,348939°

Rulla till toppen