Välkommen till Geopark Indalsälven!

Här kan du se och uppleva…


Nyheter


Vad är en geopark?

”En geopark är ett område där man vill skapa hållbar regional tillväxt genom att samordna och koordinera geologiska besöksmål, arbeta med naturvårdsfrågor som rör de geologiska besöksplatserna, stödja forskning och utbildning och sprida kunskap om geologi till allmänheten.”

Sveriges Geologiska Undersökning, SGU

Varför en geopark i Ragunda?

En geopark ska…

  • berätta om geologi och jordens långa historia,
  • visa på hur geologin ger förutsättningar för allt levande,
  • bidra till att utveckla besöksnäringen på ett hållbart sätt,
  • väcka förundran, ödmjukhet och respekt inför jordens långa historia,
  • få oss att förstå att planeten inte bara är en resurs som kan förbrukas, det är den enda planet vi har samt
  • vara en plats för möten mellan människor, inte bara ur historien utan även de som lever här i dag.

Det är därför vi har en geopark i Ragunda kommun.

År 2022 utsåg SGU Geopark Indalsälven till Svensk geopark. Den var då Sveriges andra geopark att godkännas.

Rulla till toppen