Forsnacken

Hålrum fyllda med stora kristaller

I den här bergväggen kan du på nära håll studera hålrum som är fyllda med stora, vackra kristaller. De bildades då smält berg, magma, med mycket gaser rörde sig från jordens inre upp mot jordytan. På vägen upp frigjordes gaserna och bubblor bildades, ungefär som när man öppnar en flaska med kolsyrat vatten. När magman stelnade blev bubblorna kvar som hålrum där kristaller i lugn och ro kunde växa sig stora.

Mineral stelnade och bildade kristaller

De bubblor som gaserna bildade innehöll olika lösningar med mineral beroende på vilka grundämnen som fanns i berget. När magman så småningom svalnade och stelnade stabiliserades bubblorna till hålrum. I hålrummens öppning växte mineralen (ur lösningarna som fanns i bubblorna) i lugn och ro. När mineralen väl stelnade bildade de stora kristaller. Ju längre tid de fick möjlighet att växa desto större blev kristallerna.

Hålrum med stora kristaller. Foto: Peter Ladan.

Bergväggen del av magmakammare

Forsnackens bergvägg är en del av en 1 500 miljoner år gammal magmakammare, som kan liknas vid en jättelik ballong. Kammaren bildades av smälta bergmassor, magmor, som pressade sig upp från jordens inre. När de inte lyckades ta sig längre upp i jordskorpan stannade de och samlades några kilometer under jordytan. Sedan dess har allt som fanns ovanpå magmakammaren vittrat sönder och eroderat bort och du kan se rakt in i den.

Magmakammaren i Forsnacken. Foto: Katarina Söderlund.

Smält berg blev röd granit och mörk gabbro

När smältorna så småningom svalnade och stelnade bildade de olika bergarter. Den ena smältan var mörk, nästan svart, och bildade bergarten gabbro. Den andra var röd och bildade bergarten granit.

Pulser av varm magma fortsatte att fylla på magmakammaren underifrån en tid, ungefär som i en lavalampa. Magma som redan hade stelnat kunde då värmas upp och bli flytande igen.

Smälta bergmassor. Illustration: Katarina Söderlund.

Magmorna flöt omkring och bildade mönster

Magmorna påverkade varandra i omgångar och bildade olika mönster beroende på om de var flytande samtidigt eller inte.

Gabbro och granit smälter vid olika temperaturer, jämför is och choklad till exempel, och gabbro är flera hundra grader varmare i smält form än granit. Skillnaden i temperatur gjorde att de inte blandades helt med varandra överallt.

Stelnade bergmassor. Illustration: Katarina Söderlund.

Magmamingling – ”kuddar” av gabbro i granit

På många ställen bildades runda former, som liknar kuddar, av gabbron i graniten. Det hände när båda magmorna var delvis flytande samtidigt. Fenomenet har sitt namn efter engelskans magma mingling.

Magmorna kan ha varit kalla, heta eller ljumma när de stötte ihop med varandra. Runt gabbron syns ibland en mörkare kant ytterst. Den kommer av att den varma gabbron kyldes snabbt mot den kallare graniten.

Magmamingling. Foto: Souleiko Abdi Olade.

Magmatisk breccia – kantiga bitar av gabbro i granit

Det hände att gabbromagman hade börjat stelna eller kallnat helt innan en ny puls av varm granitmagma trängde upp och smältorna möttes. Då bröts gabbron sönder i kantiga block. Det kallas magmatisk breccia.

Om en nästan helt stelnad granit träffade på en puls av het gabbro kan graniten ha blivit lite stekt av gabbron. Fenomenet syns som en vit kant runt graniten.

Magmatisk breccia. Foto: Katarina Söderlund.

Hybridisering – blandade magmor

När en magma hade möjlighet att stelna långsamt bevarade den värmen länge och smälte upp sin omgivning. Magmor med olika sammansättning kunde då blanda sig med varandra och stelna samtidigt. Kristaller flöt från den ena magman in i den andra och löstes till slut upp. En ny bergart bildades, en hybridbergart. Processen kallas hybridisering eller på engelska magma mixing.

Hybrider innehåller mineral som normalt sett inte förekommer tillsammans. De kan vara svåra att upptäcka då de nästan kan se ut hur som helst.

Hybridisering. Foto: Katarina Söderlund.

Mer information

Tema Kontinentaldrift

Besöksmål på Tema Kontinentaldrift


Fler bilder från platsen

Spång längs Indalsälven vid Forsnacken. Foto: Souleiko Abdi Olade.
Del av Forsnackens bergvägg med strukturer av granit och gabbro. Foto: Katarina Söderlund.
Trappa ned från parkeringen till det sevärda i Forsnackens bergvägg. Foto: Peter Ladan.

Besöksmål i närheten


Praktisk information

Tillgänglighet

Se Tillgänglighet.

Aktiviteter

Rasta och njut av vacker utsikt över Indalsälven. Gå på en strandpromenad längs Indalsälven. Se även Aktiviteter i Ragunda.

Mat och dryck

Saknas på platsen. Se istället Mat och dryck i Ragunda.

Boende

Saknas på platsen, men olika alternativ finns i närområdet. Se Boende i Ragunda.

Hitta hit

SWEREF 99 TM N: 7 001 690 E: 552 588
WGS84 N: 63,140674° E: 16,043268°

Rulla till toppen