Döviken – Zorbcenter

Forntida strandlinjer

Här ser du tydliga strandlinjer, ett arv från den senaste istiden. För 20 000 år sedan låg ett flera kilometer tjockt istäcke ovanpå det som i dag är Sverige. Tyngden av isen gjorde att jordskorpan trycktes ner ända upp till 1 000 meter. När klimatet blev varmare och isen smälte undan reste sig jordskorpan igen. Under isavsmältningen flyttade sig kustlinjen ner till dagens kust i Östersjön.

Tung is pressade ner jordytan

För 20 000 år sedan låg inlandsisen flera kilometer tjock ovanpå det som i dag är Sverige. Isens tyngd tryckte ner jordskorpan ända upp till 1 000 meter. När klimatet blev varmare och isen smälte reste sig jordskorpan igen. Geologerna vet inte säkert men förmodligen hade isen försvunnit här i Ragunda för ungefär 10 000 år sedan.

Exempel på hur en inlandsis kan se ut. Västantarktisk inlandsis. Foto: Professor Martin Jakobsson, Stockholms universitet.

Smältvatten formade nya landområden

När inlandsisen smälte som mest forsade enorma mängder smältvatten med full kraft rakt genom landskapet ut mot Östersjön. Vattnet drog med sig sand och grus och lättare material. Efter hand lugnade vattenmassorna ner sig och orkade inte längre transportera så mycket material. Då sjönk sand och grus och la sig på botten. Där bildades grusåsar och stora sandområden som här i Döviken – Zorbcenter.

Platå av sandigt isälvsmaterial i Döviken. Foto: Peter Ladan.

Högsta kustlinjen och strandlinjer

När vattennivån var som högst här låg den på 240 meter. Det var under eller efter den senaste istiden. Nivån kallas högsta kustlinjen och varierar i olika delar av landet. Allt eftersom inlandsisen smälte flyttades vattennivån och kustlinjen ner till dagens kust i Östersjön. I Döviken finns tre tydliga strandlinjer. Den översta är 8 000 år gammal och ligger på 147 meter över havet. Terrassen nedanför är 7 000 år gammal, 139 meter över havet. Längst ner vid Indalsälven är strandlinjen från 1928. Då invigdes Hammarforsens kraftverk 11 kilometer nedströms. Det du ser här är övre delen av en stor regleringsdamm. Nästa kraftverk, Gammelänge, ligger 1,5 kilometer uppströms.

Två av tre strandlinjer i Döviken. Foto: William Sigurdsson.

Mer information

Tema Istid

Besöksmål på Tema Istid


Fler bilder från platsen

Indalsälvens strand vid Döviken. Foto: Souleiko Abdi Olade.
Indalsälvens strandkant i Döviken. Foto: Katarina Söderlund.
Sandig sluttning ned mot Indalsälven. Foto: Katarina Söderlund.

Besöksmål i närheten


Praktisk information

Tillgänglighet

Se Tillgänglighet.

Aktiviteter

Zorbcenter erbjuder ett stort antal aktiviteter på platsen. Se även Aktiviteter i Ragunda.

Mat och dryck

Saknas normalt sett på platsen, men kan eventuellt arrangeras av Zorbcenter i samband med aktiviteter och evenemang. Se även Mat och dryck i Ragunda.

Boende

Zorbcenter erbjuder möjlighet att hyra fullutrustade stugor på platsen. Se även Boende i Ragunda.

Hitta hit

SWEREF 99 TM N: 7 002 340 E: 559 874
WGS84 N: 63,145371° E: 16,188014°

Rulla till toppen