Bäckerhällan

Gränsland mellan äldre berggrund och yngre magmakammare

Vid Bäckerhällan går gränsen mellan en 1 900 miljoner år gammal berggrund och Ragundas 1 500 miljoner år gamla magmakammare. Om du ser ut över sjön Gesunden åt väster ser du ett flackare och lugnare område. Där är berggrunden äldre. Åt öster är landskapet oroligare med många kullar. Där finns de yngre magmakammarna som bildades av smälta bergmassor, magmor. När magmorna stelnade bildade de bergarter.

Syenit – ovanlig bergart med dammigt utseende

Längst mot väster i magmakammaren vid Bäckerhällan finns en bergart som är ganska ovanlig i Sverige, syenit. Syenit och granit kommer ur liknande magmor. Det som skiljer dem är att syeniten saknar större mängder av mineralet kvarts.

Syeniten innehåller mineralet fältspat som gör att den ser lite dammig ut. De svarta kornen är oftast mineralet hornblände, men det kan också vara pyroxen.

Syenit. Foto: Peter Ladan.

Granit – mycket vanlig bergart

En bit österut finns blandformer av syenit och den rödare bergarten granit. Granit är en av våra vanligaste bergarter. Den kan ha flera färger beroende på vilka mineral den innehåller. Oftast är den ljus och svagt rödaktig.

Granit innehåller mycket kvarts som kan vara vit eller grå eller ha en mörkare färg. Den innehåller även röd eller vit fältspat samt svart biotit och hornblände.

Granit. Foto: Peter Ladan.

Rapakivigranit – ovanlig granit som lätt faller sönder

Längre österut ändrar graniten karaktär. Här finns en speciell typ av granit, rapakivigranit. Rapakivigranit har ett udda utseende. Forskare har olika teorier om varför den ser ut som den gör, men ingen vet säkert.

Bergarten är oftast köttröd med stora rosa kristaller med gulvitt skal. Färgen på kristallerna och skalet kommer av två typer av mineralet fältspat. De något genomskinliga, grå kornen är mineralet kvarts.

Rapakivigranit. Foto: Katarina Söderlund.

Rapakivi betyder rutten eller smutsig sten

Ordet rapakivi är finska och består av de två orden ´rapa´ som betyder rutten eller smutsig och ´kivi´ som betyder sten. Namnet kommer av att rapakivigranit lätt bryts ner av exempelvis vatten, vind och is, den vittrar. I Sverige är rapakivigraniten ganska ovanlig. Här finns den i större mängd på två platser, i Ragunda och Nordingrå. Ingenstans kan man studera bergarten lika bra som i Ragunda.

Gabbro – gråsvart bergart värd att bryta

Ännu längre österut finns den mörka, nästan svarta bergarten gabbro. De ljusa kornen i gabbron är mineralet plagioklas. De mörka mineralen består av pyroxen och amfibol.

Gabbron är en ekonomiskt viktig bergart som ofta används som byggnadssten.

Gabbro. Foto: Tryphon Danielsson.

Mer information

Tema Kontinentaldrift

Besöksmål på Tema Kontinentaldrift


Fler bilder från platsen

Rastplats med bord och bänkar vid Gesundens strand. Foto: Peter Ladan.
Utsikt över sjön Gesunden och den äldre berggrunden västerut. Foto: Katarina Söderlund.
Översikt över vägskärning där man på nära håll kan se olika bergarter. Foto: Lovis Uhlgrén.

Besöksmål i närheten


Praktisk information

Tillgänglighet

Se Tillgänglighet.

Aktiviteter

Rasta och njut av vacker utsikt över sjön Gesunden. Se även Aktiviteter i Ragunda.

Mat och dryck

Saknas på platsen. Se i stället Mat och dryck i Ragunda.

Boende

Saknas på platsen, men olika alternativ finns i närområdet. Se Boende i Ragunda.

Hitta hit

SWEREF 99 TM N: 7 001 782 E: 550 649
WGS84 N: 63,141777° E: 16,004836°

Rulla till toppen