Djur

Fridlysta eller ingår i åtgärdsprogram för att minska risken för att de dör ut.

Bäver

Stor gnagare som kan bli 100–140 cm lång. Platt svans. Kraftiga framtänder med vilka den kan fälla träd. Lämnar efter sig karakteristiska gnagmärken. Lever till stor del i vatten. Har setts i Döda fallet.

Bäver
Illustration: Inger Backlund.

Flodpärlmussla

Ingår i åtgärdsprogram där man ska förbättra miljön där musslorna finns, återställa vattendrag och återinplantera dem. Flodpärlmusslan har setts i naturreservatet Ammerån.

Flodpärlmussla
Illustration: Katarina Söderlund.

Karelsk barkfluga

Fluga som blir drygt 12 mm lång. Dess larver finns främst på döda aspar 1-5 år efter att träden dött. Lägger ägg under barken där larverna utvecklas. Har setts i naturreservatet Märatjärnberget.

Karelsk barkfluga
Illustration: Inger Backlund.

Nordfladdermus

Är liksom alla fladdermusarter fridlyst. Det är ett litet djur som väger cirka 11 gram som vuxen. Troligen den vanligaste fladdermusarten i Sverige men antalet tycks minska. Har setts i Döda fallet.

Nordfladdermus
Illustration: Katarina Söderlund.

Stensimpa

Upp till 10 cm lång fisk. Kraftigt huvud, stor mun och avsmalnande kropp. Finns framför allt i sötvatten. Trivs där bottnen är stenig. Äter mest insekter och kräftdjur. Har setts i naturreservatet Ammerån.

Stensimpa
Illustration: Katarina Söderlund.

Större brunfladdermus

Största fladdermusarten vi har i Sverige. Som vuxen är den cirka 7,5 cm lång och väger 28 gram. Fridlyst. Föredrar att ha sitt bo i hålträd. Har setts nära Koviken.

Större brunfladdermus
Illustration: Katarina Söderlund.

Trolldruvemätare

Starkt hotad fjäril. Har svårt att finna lämpliga platser att föröka sig på. Lägger ägg på trolldruvebladens undersidor. Larver lever sen på bladen. Har setts i naturreservatet Revaberget.

Trolldruvemätare
Illustration: Inger Backlund.

Utter

Mårddjur som tidigare varit utrotningshotat på grund av jakt och miljögifter. Aktiv nattetid. Lever i vatten på lättfångade byten som t.ex. fisk. Har setts i naturreservatet Ammerån.

Utter
Illustration: Inger Backlund.

Vattenfladdermus

Liten fladdermus med en vingbredd på 23–27 cm. Jagar helst över vattenytan där den bland annat fångar sländor, flugor och skalbaggar. Aktiv på natten. Fladdermusen har setts i Döda fallet.

Vattenfladdermus
Illustration: Katarina Söderlund.

Brunlångöra

Vanlig fladdermus med udda utseende. Oproportionerligt stora öron för att kunna höra bra. Föredrar att flyga på natten då mörkret ger dem skydd mot rovfåglar. Har setts i Döda fallet.

Brunlångöra
Illustration: Katarina Söderlund.

Spillkråka

Sveriges största hackspettsart. Bygger bo högt upp i tallar och aspar. Gamla bohål intas av nya hyresgäster t.ex. kajor och ugglor. Äter myror och andra insekter. Har setts i flera av Ragundas naturreservat.

Spillkråka
Illustration: Katarina Söderlund.

Tretåig hackspett

Har bara tre tår, två framåt och en bakåt. Mindre än den ”vanliga”, större hackspetten. Skygg men har setts i flera av Ragundas naturreservat t.ex. Jansmyrberget och Orrmyrberget.

Tretåig hackspett
Illustration: Katarina Söderlund.
Rulla till toppen