Djur

Fridlysta eller ingår i åtgärdsprogram för att minska risken för att de dör ut.

Bäver
Illustration: Inger Backlund.

Bäver

Stor gnagare som kan bli 100–140 cm lång. Platt svans. Kraftiga framtänder med vilka den kan fälla träd. Lämnar efter sig karakteristiska gnagmärken. Lever till stor del i vatten. Har setts i Döda fallet.

Flodpärlmussla
Illustration: Katarina Söderlund.

Flodpärlmussla

Ingår i åtgärdsprogram där man ska förbättra miljön där musslorna finns, återställa vattendrag och återinplantera dem. Flodpärlmusslan har setts i naturreservatet Ammerån.

Karelsk barkfluga
Illustration: Inger Backlund.

Karelsk barkfluga

Fluga som blir drygt 12 mm lång. Dess larver finns främst på döda aspar 1-5 år efter att träden dött. Lägger ägg under barken där larverna utvecklas. Har setts i naturreservatet Märatjärnberget.

Nordfladdermus
Illustration: Katarina Söderlund.

Nordfladdermus

Är liksom alla fladdermusarter fridlyst. Det är ett litet djur som väger cirka 11 gram som vuxen. Troligen den vanligaste fladdermusarten i Sverige men antalet tycks minska. Har setts i Döda fallet.

Stensimpa
Illustration: Katarina Söderlund.

Stensimpa

Upp till 10 cm lång fisk. Kraftigt huvud, stor mun och avsmalnande kropp. Finns framför allt i sötvatten. Trivs där bottnen är stenig. Äter mest insekter och kräftdjur. Har setts i naturreservatet Ammerån.

Större brunfladdermus
Illustration: Katarina Söderlund.

Större brunfladdermus

Största fladdermusarten vi har i Sverige. Som vuxen är den cirka 7,5 cm lång och väger 28 gram. Fridlyst. Föredrar att ha sitt bo i hålträd. Har setts nära Koviken.

Trolldruvemätare
Illustration: Inger Backlund.

Trolldruvemätare

Starkt hotad fjäril. Har svårt att finna lämpliga platser att föröka sig på. Lägger ägg på trolldruvebladens undersidor. Larver lever sen på bladen. Har setts i naturreservatet Revaberget.

Utter
Illustration: Inger Backlund.

Utter

Mårddjur som tidigare varit utrotningshotat på grund av jakt och miljögifter. Aktiv nattetid. Lever i vatten på lättfångade byten som t.ex. fisk. Har setts i naturreservatet Ammerån.

Vattenfladdermus
Illustration: Katarina Söderlund.

Vattenfladdermus

Liten fladdermus med en vingbredd på 23–27 cm. Jagar helst över vattenytan där den bland annat fångar sländor, flugor och skalbaggar. Aktiv på natten. Fladdermusen har setts i Döda fallet.

Brunlångöra
Illustration: Katarina Söderlund.

Brunlångöra

Vanlig fladdermus med udda utseende. Oproportionerligt stora öron för att kunna höra bra. Föredrar att flyga på natten då mörkret ger dem skydd mot rovfåglar. Har setts i Döda fallet.

Spillkråka
Illustration: Katarina Söderlund.

Spillkråka

Sveriges största hackspettsart. Bygger bo högt upp i tallar och aspar. Gamla bohål intas av nya hyresgäster t.ex. kajor och ugglor. Äter myror och andra insekter. Har setts i flera av Ragundas naturreservat.

Tretåig hackspett
Illustration: Katarina Söderlund.

Tretåig hackspett

Har bara tre tår, två framåt och en bakåt. Mindre än den ”vanliga”, större hackspetten. Skygg men har setts i flera av Ragundas naturreservat t.ex. Jansmyrberget och Orrmyrberget.

Rulla till toppen